Aqua pro usu officinale

with Brak komentarzy

Woda do receptury aptecznej (Aqua pro usu officinale) jest to woda używana jako rozpuszczalnik w procesie przygotowywania leków recepturowych i leków aptecznych.

W Farmakopei Polskiej X monografia wody do receptury aptecznej (Aqua pro usu officinale) znajduje się w rozdziale „Monografie narodowe”.

Przygotowując się do egzaminu zawodowego lub wszelkich testów z receptury aptecznej, warto znać obowiązującą nazwę wody do receptury. W monografii farmakopealnej, znajduje się również informacja o zasadach przeprowadzania kontroli jakości, oznakowania oraz przechowywania wody do receptury aptecznej.

Monografia szczegółowa Aqua pro usu officinale 

Farmakopea Polska X:

Aqua pro usu officinale Farmakopea Polska X

 

Podczas egzaminów zazwyczaj należy wypełnić tzw. protokół sporządzenia leku recepturowego. Jest w nim miejsce na porównanie dawek lub stężeń substancji z wartościami zawartymi w Farmakopei Polskiej z uwzględnieniem wieku lub wagi pacjenta.

Z reguły, należy również zestawić wszystkie składniki niezbędne do sporządzenia leku recepturowego. Najłatwiej byłoby wpisać w zestawieniu Aqua purificata, jednak wymaga się od zdającego, aby nazwa była zgodna Farmakopeą Polską X.

Przykład:

W polu „Nazwa zgodnie z monografią FP X” należy wpisać „Aqua pro usu officinale” gdyż pod taką nazwą występuje woda do receptury w obowiązujacej farmakopei. W polu ilość w gramach – należy wpisać ilość wynikającą z recepty.

Jeżeli składnikiem leku recepturowego jest lek gotowy, wówczas nazwa powinna być zgodna z ulotką.

Interesuje Cię jak dobrze korzystać z fragmentów Farmakopei Polskiej podczas egzaminu z receptury aptecznej? Zajrzyj do wpisu Egzamin zawodowy Technika Farmaceutycznego – jak korzystać z fragmentów Farmakopei Polskiej?

źródło:

Farmakopea Polska X