Technika sporządzania emulsji
with Brak komentarzy

Emulsje – Emulsiones – są postacią leku,  którą stanowi układ dwóch ciekłych, niemieszających się faz, z których jedna jest rozproszona w drugiej. Emulsje sporządzane w aptece można podzielić na 3 rodzaje, różniące się techniką sporządzania: Technika sporządzania emulsji z GUMĄ ARABSKĄ … Read More

Technika sporządzania zawiesin
with Brak komentarzy

Zawiesiny – Suspensiones – są płynną postacią leku i stanowią układ dwóch faz: równomiernie rozproszonej, sproszkowanej stałej substancji leczniczej i cieczy rozpraszającej. Zawiesiny do użytku wewnętrznego nazywane są Mixturae agitandae. Zawiesiny do użytku zewnętrznego, nanoszone na skórę w przypadku stanów … Read More

Technika sporządzania kropli
with Brak komentarzy

Technika sporządzania kropli opiera się na ogólnych zasadach, które można zastosować do sporządzania kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 1. Substancje grubokrystaliczne, trudno rozpuszczalne należy zmikronizować w moździerzu. 2. Następnie wytarować zlewkę, odważyć do niej kolejno przepisane składniki płynne i … Read More

Technika sporządzania mieszanek
with Brak komentarzy

W skład mieszanek mogą wchodzić substancje stałe lub płynne, syropy, roztwory, napary, odwary, nalewki, wyciągi i inne. Składniki należy odważać rozpoczynając od tego, który jest zapisany w najmniejszej ilości. Składniki, które są w wodzie dobrze rozpuszczalne, należy kolejno rozpuszczać w części … Read More

Technika sporządzania roztworów koloidalnych
with Brak komentarzy

Roztwory rzeczywiste i koloidalne powinny być pozbawione nierozpuszczalnych cząstek. W przypadku roztworów rzeczywistych można stosować sączenie, czego nie można uczynić w przypadku roztworów koloidalnych. W celu zapewnienia całkowitego rozpuszczenia substancji tworzącej roztwór koloidalny (związki srebra: proteinian srebra, collargol, targezyna) należy odważyć całą ilość … Read More

Technika sporządzania roztworów
with Brak komentarzy

1. Odważanie składnika i rozpuszczalnika: substancję leczniczą należy pobrać łyżeczką, odważyć na wadze proszkowej, rozpuszczalnik należy odważyć na wadze do płynów w wytarowanej zlewce. 2. Mieszanie i rozpuszczanie w części rozpuszczalnika rozpuścić substancję leczniczą mieszając bagietką, przypadku roztworów wieloskładnikowych należy … Read More

Jak przeliczyć sildenafili na sildenafili citras?
with Brak komentarzy

Coraz częsciej w aptekach pojawiają się recepty na leki recepturowe z sildenafilem. Z uwagi na różne zapisy ich składu, pojawiły sie wątpliwosci interpretacyjne. Dolnośląska Izba Aptekarska opublikowała opracowanie przedstawiające stanowisko prof. dr hab. n. farm. M. Sznitowskiej i dr n. … Read More

Antybiotyki w recepturze aptecznej
with Brak komentarzy

W recepturze aptecznej występuje 5 antybiotyków zarejestrowanych jako surowce farmaceutyczne. Przygotowując się do egzaminu warto zapamiętać przede wszystkim: nazwy synonimowe wygląd rozpuszczalność w wodzie   1. CHLORAMPHENICOLUMChloramfenikolwykaz BPostać i właściwości: biały, szarawobiały lub żółtawobiały miałki krystaliczny proszek lub drobne kryształy, … Read More

Płyn Lugola i Jodyna
with Brak komentarzy

Farmakopea Polska XI w części monografie narodowe wymienia m.in Płyn Lugola i Jodynę. Czym różnią się te preparaty? Jak należy je wykonać?   IODI SOLUTIO AQUOSA Roztwór wodny jodu Syn. Solutio iodi Lugoli, Płyn Lugola Preparatem jest solubilizowany roztwór jodu. … Read More

Guma arabska
with Brak komentarzy

Guma arabska (Acaciae gummi,Gummi arabicum) Jest to stwardniała na powietrzu, gumowata wydzielina wyciekająca naturalnie lub powstała po nacięciu pnia i gałęzi Acacia senegal i innych gatunków z rodzaju Acacia. Postać i właściwosci: okrągławe twardawe, kruche, żółtawe bryłki o matowej powierzchni lub żółtawobiały … Read More

1 2 3