Technika sporządzania emulsji
with Brak komentarzy

Emulsje – Emulsiones – są postacią leku,  którą stanowi układ dwóch ciekłych, niemieszających się faz, z których jedna jest rozproszona w drugiej. Emulsje sporządzane w aptece można podzielić na 3 rodzaje, różniące się techniką sporządzania: Technika sporządzania emulsji z GUMĄ ARABSKĄ … Read More

Technika sporządzania zawiesin
with Brak komentarzy

Zawiesiny – Suspensiones – są płynną postacią leku i stanowią układ dwóch faz: równomiernie rozproszonej, sproszkowanej stałej substancji leczniczej i cieczy rozpraszającej. Zawiesiny do użytku wewnętrznego nazywane są Mixturae agitandae. Zawiesiny do użytku zewnętrznego, nanoszone na skórę w przypadku stanów … Read More

Technika sporządzania kropli
with Brak komentarzy

Technika sporządzania kropli opiera się na ogólnych zasadach, które można zastosować do sporządzania kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 1. Substancje grubokrystaliczne, trudno rozpuszczalne należy zmikronizować w moździerzu. 2. Następnie wytarować zlewkę, odważyć do niej kolejno przepisane składniki płynne i … Read More

Technika sporządzania mieszanek
with Brak komentarzy

W skład mieszanek mogą wchodzić substancje stałe lub płynne, syropy, roztwory, napary, odwary, nalewki, wyciągi i inne. Składniki należy odważać rozpoczynając od tego, który jest zapisany w najmniejszej ilości. Składniki, które są w wodzie dobrze rozpuszczalne, należy kolejno rozpuszczać w części … Read More

Technika sporządzania roztworów
with Brak komentarzy

1. Odważanie składnika i rozpuszczalnika: substancję leczniczą należy pobrać łyżeczką, odważyć na wadze proszkowej, rozpuszczalnik należy odważyć na wadze do płynów w wytarowanej zlewce. 2. Mieszanie i rozpuszczanie w części rozpuszczalnika rozpuścić substancję leczniczą mieszając bagietką, przypadku roztworów wieloskładnikowych należy … Read More

Proszki z lekiem gotowym
with Brak komentarzy

Proszki dzielone są postacią leku często pojawiającą się w recepturze aptecznej. Proszki mogą składać się wyłącznie z substancji dostępnych pro receptura, lub zawierać lek gotowy, który występuje w tabletkach lub drażetkach. Jak prawidłowo odczytać zapis na recepcie ? Przykład : Rp. … Read More

Sprawdź swoją wiedzę – Roztwory
with Brak komentarzy

Zapraszam do utrwalenia wiedzy z tematu „Roztwory”. Poniżej znajdziesz plik do pobrania ⬇. Plik zawiera autorskie zadania z obliczeń w recepturze aptecznej, przygotowane na wzór protokołów egzaminacyjnych. Sprawdź swoją wiedzę – Roztwory i rozcieńczenia Kliknij w obrazek poniżej i pobież … Read More

Komunikat NFZ ws. surowców farmaceutycznych
with Brak komentarzy

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał następujący komunikat w sprawie sprzedaży surowców farmaceutycznych w aptece:   Komunikat NFZ w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach 25-04-2017 Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia popartym opinią Konsultanta Krajowego w … Read More

Phenobarbitalum natricum i jego niezgodności
with Brak komentarzy

Phenobarbitalum natricum, czyli fenobarbital sodowy, może powodować wiele niezgodności recepturowych. Oto krótkie ich zestawienie:   1. Fenobarbital sodowy powoduje zawsze niezgodności z: – chlorowodorkiem papaweryny – chlorowodorkiem morfiny – kwasem solnym – Sirupus Rubi ideai (syrop malinowy), Sirupus Cerasi (syrop wiśniowy) W … Read More

Aqua pro usu officinale
with Brak komentarzy

Woda do receptury aptecznej (Aqua pro usu officinale) jest to woda używana jako rozpuszczalnik w procesie przygotowywania leków recepturowych i leków aptecznych. W Farmakopei Polskiej X monografia wody do receptury aptecznej (Aqua pro usu officinale) znajduje się w rozdziale „Monografie … Read More

1 2