Dawka maksymalna kodeiny fosforanu FP XI

with Brak komentarzy

FARMAKOPEA POLSKA WYDANIE XI część podstawowa (FP XI 2017)

Część podstawowa nowego XI wydania Farmakopei Polskiej (FP XI 2017) została opracowana i wydana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


W zakresie opublikowanych materiałów, FP XI 2017 zastępuje dotychczasowe wydania Farmakopei Polskiej.


Nowymi monografiami są: Acidi salicylici unguentum, Species antirheumaticae oraz informacyjna monografia ogólna Leki sporządzane w aptece. Narodowy dział „Wykaz dawek” oraz „Wykaz substancji bardzo silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających” obejmuje substancje czynne opisane w monografiach szczegółowych FP XI 2017.

Datą, od której obowiązują wymagania określone w FP XI 2017, w zakresie wymagań narodowych, jest to dzień 1 czerwca 2018 r.

Farmakopea Polska XI wprowadza zmiany w zakresie dawek maksymalnych. W nowym wykazie dawek wprowadza się zmianę w zakresie dobowej dawki maksymalnej dla substancji Codeini phosphas hemihydricus:

Było (Farmakopea Polska X):

Maksymalna dawka jednorazowa: 0,06

Maksymalna dawka dobowa: 0,12

Jest (Farmakopea Polska XI):

Maksymalna dawka jednorazowa: 0,06

Maksymalna dawka dobowa: 0,24

Dawka maksymalna, kodeiny fosforan FP XI

 

Jak przeprowadzić kontrolę dawek w leku? Przeczytaj Kontrola dawek w kroplach

farmaceutka


źródło:

http://www.ptfarm.pl

Farmakopea Polska XI (2017), str. 4492