Inj. Natrii chlorati isotonica- sporządzić czy użyć leku gotowego?

with Brak komentarzy

Jak należy postąpić w przypadku recepty na lek recepturowy, którego jednym ze składników jest 0,9% Sol. NaCl? Takie pytanie nadesłano do Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, podając jako przykład konkretną receptę (zapis oryginalny):

Rp.
Hydrocortisoni 1,0
Urea 10,0
0,9% NaCl 20,0
Hascobaza
Vaselini aa ad 100
M.f.ung

Czy można użyć do wykonania leku ampułek soli fizjologicznej czy należy sporządzić r-r soli fizjologicznej? Tak, jest to możliwe. Lek gotowy jest na wykazie w załączniku do rozporządzenia – odpowiedzi udzieliła Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska.

Rozporządzenie o którym mowa to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Rozporządzenie zawiera załącznik, w którym wymieniono takie leki gotowe. Jednym z nich jest Iniectio Natrii chloratii isotonica (Natrii chloridum), roztwór do wstrzykiwań. Leki gotowe z wymienionego tu wykazu, mogą być wliczane w koszt sporządzenia leku recepturowego.

Które leki gotowe znajdują się na wykazie i mogą zostać użyte do receptury aptecznej? Szczegółowa lista w załączniku do rozporządzenia (stan aktualny na dzień 06.11.2017 r.):

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001259/O/D20121259.pdf

natrii chloridum

 

źródło: www.koia.kielce.pl