Jak prawidłowo przeliczać etanol?

with Brak komentarzy
W związku z licznymi wątpliwościami odnośnie prawidłowego wykonania leków recepturowych zawierających w swoim składzie etanol, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej wyjaśnia tę kwestię.

 

Ethanolum

 

Dr n. farm. Monika Zielińiska-Pisklak informuje, że nieprawidłowości dotyczące wykonania leków recepturowych zawierających w swoim składzie etanol, dotyczą najczęściej błędnego odczytania stężęnia etanolu na recepcie lub etanolu pro receptura dostępnego w aptece.

W przypadku jeśli na recepcie widnieje zapis:

  • „70% Spir vini”  wówczas przyjmujemy, że osobie ordynującej chodziło o % wagowy (rn/m), czyli liczbę gramów etanolu czystego na 100 g roztworu;
  • „70° Spir. Vini”  wówczas przyjmujemy, że osobie ordynującej chodziło o % objętościowy (v/v), czyli liczbę ml etanolu czystego na 100 ml roztworu. Procent objętościowy etanolu można zapisać również  „70° (v/v) Spir. Vini”.

Podsumowując wg tablic etanolowych (str. 793 – 802, FP X):

  • etanol 70% (m/m) zawiera 70,00 g czystego etanolu w 100,00 g roztworu,
  • etanol 70° lub 70% (v/v) zawiera 62,39 czystego etanolu w 100,00 g roztworu.

Wynika stąd, że roztwór etanolu 70° lub 70% (v/v) jest roztworem bardziej rozcieńczonym niż roztwór etanolu 70% (m/m). W związku z tym, nie można sporządzić roztworu etanolu 70% (m/m) z roztworu etanolu 70° lub 70% (v/v). Możliwa jest natomiast sytuacja odwrotna tj. poprzez odpowiednie rozcieńczenie roztworu etanolu 70% (m/m) można otrzymać roztwór etanolu 70° lub 70% (v/v).

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie udostępniła pełną treść pisma wyjaśniajacego na przykładach, jak prawidłowo obliczać etanol przepisywany do sporządzenia leków recepturowych: PISMO WOJEWÓDZKIEGO KONSULTANTA W DZIEDZINIE FARMACJI APTECZNEJ DOTYCZĄCE ETANOLU W RECEPTURZE APTECZNEJ

źródło:

www.warszawa.oia.org.pl