Korekta dawek w kroplach

with Brak komentarzy

farmaceutka

Otrzymałeś od pacjenta w aptece receptę:

Rp.

4% Sol. Codeini phosphatis 20,0

Tinct.Valerianae 5,0

M.f. guttae

D.S. 15 kropli 2 razy dziennie dla dziecka w wieku 4 lat

Przedstaw kontrolę dawek substancji silnie działających. Dokonaj korekty dawek w leku jeśli jest to konieczne. Zestaw nazwy i ilość w gramach wszystkich składników potrzebnych do odważenia w celu sporządzenia leku.


Rozwiązanie:

Dawki maksymalne fosforanu kodeiny wg FP X:

MDJ: 0,06

MD: 0,12

Obliczenie maksymalnych dawek dla dziecka w wieku 4 lat:

MDJ: 0,06 * 4/12+4 = 0,015

MDD: 0,12 * 4/12+4 = 0,03

Obliczenie średniej masy kropli:

(20*0,05)+(0,019*5)/25 = 0,0438 (43,8 mg)

masa 15 kropli: 15 * 0,0438 = 0,657

masa 30 kropli: 30 * 0,0438 = 1,314

Kontrola dawek dla fosforanu kodeiny:

4,0 —-  100,0

 x  —-  20

x = 0,8

0,8 — 25,0

x    —  0,657

x  = 0,021   

Porównanie dawek z dawkami maksymalnymi dla dziecka w wieku 4 lat: 0,021 > 0,015

Wniosek: Maksymalna dawka jednorazowa fosforanu kodeiny została przekroczona.

0,8  —  25,0

x   —  1,314

x   = 0,042

 

Porównanie dawek z dawkami maksymalnymi dla dziecka w wieku 4 lat: 0,042 > 0,03

Wniosek: Maksymalna dawka dobowa fosforanu kodeiny została przekroczona.

Korekta dawki dobowej:

0,03  —   1,314

x   — 25,0

x = 0,57 fosforanu kodeiny

krople

Zapis leku po korekcie:

Rp.

2,85% Sol. Codeini phpsphatis  20,0

Tinct. Valerianae 5,0

M.f. guttae

D.S. 15 kropli 2 razy dziennie dla dziecka w wieku 4 lat

Składniki do odważenia:

  1. Codeinum phosphoricum 0,57
  2. Tinctura Valeriana 5.0
  3. Aqua pro usu officinale 19,43