Lek recepturowy w 4 lub 48 godzin?

with Brak komentarzy

W jakim czasie od przyjęcia recepty farmaceuta lub technik farmaceutyczny zobowiązany jest sporządzić lek recepturowy?

lek recepturowy

Ustawa Prawo Farmaceutyczne określa dopuszczalny termin, w którym osoba uprawniona sporządza w aptece lek recepturowy. Termin ten jest zależny od składu recepty lub adnotacji na recepcie osoby uprawnionej do wystawiania recept:

 

Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U.2016.2142 z 23.12.2016 r. ze zm.):

Art. 86. 1. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w ust. 2.

2. Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących:

1) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach;
2) sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” – w ciągu 4 godzin;
3) sporządzenie leków aptecznych;
4) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medyczych.

W recepturze aptecznej do grupy substancji odurzających zaliczamy fosforan kodeiny (II N). Leki recepturowe z tą substancją należy zatem sporządzać zgodnie z powyższym przepisem.

 

źródło:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002142

http://www.loia.pl/dat/magazyn/B_LOIA_2009_01.pdf