Monografie ogólne postaci leku

with Brak komentarzy

farmaceutka

Poniżej znajdują się farmakopealne definicje różnych postaci leku. Czy potrafisz rozpoznać o którą postać leku chodzi?

1. Są płynną postacią leku stanowiącą układ niemieszających się faz ciekłych, przeznaczoną do stosowania wewnętrznego lub zewnętrznego.
a) emulsje lecznicze
b) zawiesiny
c) maści
d) leki do oczu

2. Są preparatami o określonej zawartości substancji czynnych, otrzymywanymi przez wytrawianie rozdrobnionych surowców roślinnych etanolem 96°, wodą, ich mieszaninami lub innym określonym w monografii szczegółowej rozpuszczalnikiem, metodą perkolacji lub innymi metodami pozwalającymi na otrzymanie preparatu odpowiadajacego wymaganiom farmakopealnym.

a) napary
b) odwary
c) wyciągi
d) nalewki

3. Świeżo przyrządzone wodne wyciągi z suchych surowców roślinnych. Sporządza się je przez zalanie gorącą wodą i ogrzewanie pod przykryciem 15 min., odstawienie na kolejne 15 min. w celu wytrawienia, cedzenie i uzupełnienie do przepisanej masy.

a) wyciągi
b) napary
c) odwary
d) nalewki

4. Są stałą postacią leku, którą tworzą sypkie, homogenne cząstki o odpowiednim stopniu rozdrobnienia. Są postacią leku przeznaczoną do stosowania wewnętrznego lub do użytku zewnętrznego.

a) czopki
b) granulaty
c) proszki
d) tabletki

5. Są płynną postacią leku przeznaczoną do stosowania wewnętrznego lub zewnętrznego, są układami dwufazowymi, składającymi się z równomiernie rozproszonej fazy stałej, w skład której wchodzi substancja lecznicza odpowiednio sproszkowana lub zmikronizowana oraz rozpraszającej ją fazy ciekłej.

a) zawiesiny
b) emulsje
c) roztwory lecznicze
d) wyciągi płynne

6. Są płynną postacią leku przeznaczoną do stosowania wewnętrznego lub zewnętrznego, otrzymywaną przez rozpuszczenie jednej lub kilku substancji leczniczych w odpowiednich rozpuszczalnikach. Pod względem fizycznym są układem jednofazowym, w którym składniki znajdują się w rozproszeniu cząsteczkowym.

a) zawiesiny
b) emulsje
c) roztwory lecznicze
d) wyciągi gęste

7. Są stałą dawkowaną postacią leku przeznaczoną do wprowadzania do jam ciała, w celu uzyskania działania miejscowego lub ogólnego substancji leczniczej, substancja lecznicza, lub kilka substancji leczniczych, jest równomiernie rozproszona, rozpuszczona lub zemulgowana w odpowiednim podłożu.

a) tabletki
b) kapsułki
c) maści
d) czopki

8. Są stałą, dozowaną postacią leku zawierającą w swym składzie jedną lub kilka substancji leczniczych. Otrzymywane są najczęściej przez bezpośrednie tabletkowanie substancji leczniczej z substancjami pomocniczymi lub po uprzedniej granulacji.

a) granulaty
b) tabletki
c) czopki
d) maści

9. Są półstałą postacią leku przeznaczoną do stosowania zewnętrznego na skórę, błony śluzowe, do oka lub ucha w celu uzyskania działania miejscowego substancji leczniczych lub działania ogólnego w wyniku przezskórnej penetracji substancji leczniczych, a także w celu uzyskania efektu nawilżającego lub ochronnego.

a) maści
b) zawiesiny
c) emulsje
d) granulaty

10. Są to jałowe roztwory, zawiesiny lub emulsje, jednej lub kilku substancji leczniczych przeznaczone do stosowania pozajelitowego.

a) krople do oczu
b) tabletki
c) płyny do wstrzykiwań
d) płyny do infuzji

 

Podobne wpisy:

Sprawdź swoją wiedzę – Roztwory