Odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy

with Brak komentarzy

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku, zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy.


Zmianie ulega odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy, od 1 stycznia 2018 roku wynosi 10,50 zł.


odpłatność ryczałtowa

Podstawa prawna:
– Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7. (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696
– Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)

źródło: www.oia.krakow.pl