Rozcieńczenia roztworów

with Brak komentarzy

Aby wykonać rozcieńczenia roztworów, warto zapamiętać, że w  recepturze aptecznej występuje kilka roztworów o ściśle określonym stężeniu:

Rozcieńczenia roztworów

 

Rozcieńczając stężony roztwór wodą, można otrzymać roztwory o słabszym stężeniu.

W tym celu można posłużyć się wzorem:

lekarz x lekarz
——————
aptekarz

Przykład:

Rp.
60% Sol. Glyceroli 100,0
M.f.sol.

 

60% x 100 g
—————
85%

Otrzymany wynik 70,59 g oznacza ilość gramów Glicerolu 85%, roztwór ten należy uzupełnić do 100 gramów wodą, czyli dodać 29,41 g wody do receptury aptecznej.

Analogicznie można otrzymać dowolne rozcieńczenia:

formaldehydu, kwasu mlekowego, perhydrolu, Borasolu i innych stężonych roztworów.

 

 

Nieco inaczej należy postępować w przypadku sporządzania rozcieńczeń ETANOLU

 

Zapamiętaj:

aby wykonać rozcieńczenie ETANOLU, który najczęściej zapisywany jest w stopniach, należy posłużyć się tabelą alkoholometryczną zamieszczoną w Farmakopei Polskiej. Stopień oznacza procent objętościowy (%v/v), w tabeli farmakopealnej należy odszukać odpowiadającą mu wartość wyrażoną jako procent wagowy (% m/m) i dopiero tę wartość użyć do obliczeń.

Przykład:

 

Rp.

Ethanoli 60%(v/v)   150,0
M.f.sol.

 

W aptece do rozcieńczeń używany jest farmakopealny etanol 96%(v/v) (syn. Spiritus Vini rectificatus, alkohol etylowy).
Korzystając z farmakopealnych tabel alkoholometrycznych należy odczytać wartość wyrażoną jako procent wagowy (%m/m), która odpowiada stężeniu wyrażonemu w stopniach, czyli procentach objętościowych (%v/v):
96% (v/v) = 93,84% (m/m)
60% (v/v) = 52,09% (m/m)

 

Następnie, odczytane wartości podstawić do wzoru:

 

52,09% x 150 g
——————–
93,84%

 

Otrzymany wynik 83,26 g oznacza ilość gramów Etanolu 96% którą należy odważyć.
Następnie należy uzupełnić roztwór wodą do receptury aptecznej do 150 gramów, czyli dodać 66,74 g wody.

źródło: „Receptura apteczna. Podręcznik dla studentów farmacji”, red.nauk. R. Jachowicz, PZWL, 2015