Zdawalność egzaminu zawodowego-Technik Farmaceutyczny
with Brak komentarzy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny został wprowadzony na mocy przepisów, które weszły w życie 1 września 2012 r. Dla osób kształcących się na kierunku technik farmaceutyczny składa się z części pisemnej (test) i praktycznej (sporządzenie leku recepturowego). Centralna Komisja … Read More