Lek recepturowy w 4 lub 48 godzin?
with Brak komentarzy

W jakim czasie od przyjęcia recepty farmaceuta lub technik farmaceutyczny zobowiązany jest sporządzić lek recepturowy? Ustawa Prawo Farmaceutyczne określa dopuszczalny termin, w którym osoba uprawniona sporządza w aptece lek recepturowy. Termin ten jest zależny od składu recepty lub adnotacji na … Read More