Jak zapobiegać niezgodności w maściach z ditranolem i tlenkiem cynku?

with Brak komentarzy

Ditranol (syn. cignolina, antralina) jest stosowany do leczenia zmian dermatologicznych w łuszczycy. Ditranol ma postać żółtych lub brunatnawożółtych kryształów, substancja jest praktycznie nierozpuszczalna w wodzie.

Jak sporządzać leki recepturowe z ditranolem?

Najczęściej w recepturze aptecznej spotyka się ditranol przepisany w formie maści, past lub kremów. Przed wprowadzeniem do podłoża, cignolinę należy rozdrobnić w celu uzyskania odpowiedniej wielkości cząstek i równomiernego rozproszenia w podłożu. W praktyce, najłatwiej osiagnąć ten efekt w procesie lewigacji, czyli zawieszenia ditranolu w niewielkiej ilości parafiny płynnej.

Przykład:

Rp.

Cignolini  0,25

Acidi salicylici  5,0

Vaselini albi   ad 100,0

M.f.ung

Mieszaninę substancji leczniczych należy zlewigować w kilku kroplach parafiny płynnej, a następnie dodawać porcjami stopioną wazelinę i mieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Czy ditranol może tworzyć niezgodności?

Tak. Po połączeniu ditranolu z tlenkiem cynku nastepuje proces utleniania i dezaktywacji ditranolu. Powstałe pochodne nie mają działania leczniczego,  jedynie drażniące. Produkty utleniania to nieczynna pochodna dantron oraz dimery ditranol i antrachinon, odpowiedzialne za brązowy kolor, który z czasem pojawia się w preparatach z cignoliną.

Niezgodność ta będzie więc zachodzić w przypadku recept, w których zapisano ditranol i pastę cynkową (zawierajacą tlenek cynku).

Reakcji tej zapobiega dodatek kwasu salicylowego oraz właściwa technika łączenia składników leku recepturowego.

Jak zapobiegać niezgodności w maściach z ditranolem i tlenkiem cynku?

Przykład:pasta cynkowa

Rp.

Cignolini   0,25

Acidi salicylici  2,0

Paraffini liq.  10,0

Pastae Zinci  ad  100,0

Wykonanie:

ditranol i kwas salicylowy należy rozetrzeć osobno w moździerzu, każdy z 5 g parafiny ciekłej. Do zawieszonego w parafinie kwasu salicylowego porcjami dodawać pastę cynkową. Ten etap pozwala na uzyskanie salicylanu cynku i dezaktywancję tlenku cynku. Po uzyskaniu jednorodnego układu stopniowo połączyć z ditranolem zawieszonym w parafinie. Zachowując tę samą kolejność dodawania składników, można otrzymać pastę z ditranolem za pomocą unguatora.

W przypadku gdy przepisano lek recepturowy z ditanolem i pastą cynkową, bez kwasu salicylowego warto skonsultować się z autorem recepty w celu dokonania modfikacji jej składu.

Jaka ilość kwasu salicylowego zapobiega utlenianiu ditranolu?

Uważa się, że stężenie 2% kwasu salicylowego jest wystarczające do spowolnienia procesu utleniania ditranolu.

Należy przy tym przestrzegać właściwej kolejności łączenia składników, co pozwoli otrzymać prawidłowo sporządzony lek recepturowy i uzyskać porządany efekt leczniczy.

źródło:

L.Marszałł, „Receptura apteczna półstałych postaci leków do stosowania na skórę”, Wydawnictwo FARMAPRESS, 2015 r.