Zdawalność egzaminu zawodowego-Technik Farmaceutyczny

with Brak komentarzy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny został wprowadzony na mocy przepisów, które weszły w życie 1 września 2012 r. Dla osób kształcących się na kierunku technik farmaceutyczny składa się z części pisemnej (test) i praktycznej (sporządzenie leku recepturowego).

Centralna Komisja Egzaminacyjna regularnie po zakończeniu sesji egzaminacyjnych publikuje sprawozdanie z osiągnięć zdających.

***

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).

***

„Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017” przedstawia wyniki sesji zimowej (styczeń/luty) i letniej (czerwiec/lipiec):

Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2017 roku:

technik farmaceutyczny zdawalność 2017 r.

Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2017 roku:

 

Technik farmaceutyczny zdawalność egzaminu 2017 r. czerwiec lipiec

źródło: cke.gov.pl

Wybrane pytania z egzaminu zawodowego dla Techników Farmaceutycznych z roku 2017.