Adnotacja o dacie i godzinie przyjęcia recepty

with Brak komentarzy

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska odpowiada na pytania nadesłane przez farmaceutów:

Pytanie:

„Czy potrzebny jest opis: data, godzina przyjęcia, sporządzenia na receptach na leki recepturowe, jeśli mamy to na wycenie leku?”

Odpowiedź KOIA:

„Tak. Podstawa prawna – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych”.

***

Przytoczone rozporządzenie jasno określa, które informacje powinny być naniesione na recepcie:

Osoba realizująca receptę jest obowiązana przed wydaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego do umieszczenia na recepcie, na której przepisano lek
recepturowy:
a) numeru bieżącego leku recepturowego,
b) adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji,
c) swojego podpisu i pieczątki;

Z kolei osoba sporządzająca lek recepturowy umieszcza na recepcie lekarskiej adnotację o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego oraz składa swój podpis i pieczątkę.

lek recepturowy