Nowe zasady refundacji leków recepturowych

with Brak komentarzy

Aqua pro usu officinale

Śląska Izba Aptekarska informuje:

Uwaga – planowana zmiana komunikatu elektronicznego xml wprowadza ważne zmiany dotyczące sprawozdawczości leku recepturowego. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym komunikatem firmy Kamsoft oraz śledzenie kolejnych komunikatów w tej sprawie:

Szanowni Państwo!

Na dzień 1 marca 2017 roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w komunikacie elektronicznym przesyłanym co dwa tygodnie do NFZ.


Pierwszą i najistotniejszą jest obowiązek przekazywania informacji o lekach recepturowych wraz ze składnikami receptury w określonych ustandaryzowanych jednostkach miary.


Projekt rozporządzenia definiuje zamknięty słownik jednostek miary (Załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia, atrybut skladnik@jm) w postaci: sztuka [szt], gram [g], mililitr [ml] dla składników w postaci leku gotowego i surowca farmaceutycznego oraz opakowanie [op] dla opakowań bezpośrednich. Nakłada to obowiązek sprawozdawania składu leku recepturowego tylko w takich jednostkach.

W związku z tym podjęliśmy decyzję, aby dążyć do ustandaryzowania aptecznych jednostek miary dla produktów oznaczonych jako opakowanie bezpośrednie, surowiec farmaceutyczny lub lek gotowy dla receptury. Wraz z pojawieniem się wspierającej zmiany wersji programu udostępnione zostanie zestawienie w module APW23 – Kontrola, które pomoże Państwu ujednolicić apteczne jednostki miary dla składników receptury, jednak już teraz prosimy o zweryfikowanie, czy zestawiając lek recepturowy używają Państwo jednostek ustandaryzowanych.

Dla zobrazowania problemu posłużę się przykładem składnika receptury Rp. Acidum boricum 30 g występującego w saszetkach w jednostce miary op – opakowanie. W takim przypadku należy zmienić apteczną jednostkę miary (karta towaru) na gram wpisując w pole jednostki wartość g i stosując mnożnik apteczny 30 (w polu mnożnik apteczny). Taka zmiana pozwoli Państwu w momencie składania leku recepturowego na wpisywanie jego ilości w wymaganej przez NFZ jednostce miary, czyli tak, jak musi zostać on sprawozdany.


Kolejną zmianą jest wprowadzenie słownika kodów postaci leku recepturowego.


W systemie KS-AOW po wyborze rodzaju leku recepturowego (jałowy/niejałowy) będzie konieczne wybranie z listy jednego z następujących kodów postaci:
1 – dla proszków dzielonych – do 20 sztuk,
2 – dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 gramów,
3 – dla czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk,
4 – dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego – do 250 gramów,
5 – dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów
6 – dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów,
7 – dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego – do 40 gramów,
8 – dla mieszanek ziołowych – do 100 gramów
9 – dla pigułek – do 30 sztuk
10 – dla klein – do 500 gramów
11 – dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych – do 10 gramów

Projekt wprowadza także rozróżnienie, czy recepta dotyczy pacjenta, czy przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, oraz wprowadza możliwość przekazywania daty urodzenia dla pacjentów nieposiadających numeru PESEL.

Kolejnym elementem koniecznym do sprawozdawania jest identyfikator osoby realizującej receptę. W tym kontekście przewidziano sprawozdanie numeru PWZ lub numeru PESEL, jeśli osoba nie posiada numeru PWZ lub technicznego identyfikatora nadawanego przez NFZ, jeśli osoba nie posiada numeru PESEL. Te informacje już teraz można uzupełnić na karcie pracownika.

Wszystkie wymagane zmianami funkcjonalności wraz z instrukcją użytkownika zostaną Państwu udostępnione do 17 lutego b.r., a o ewentualnych zmianach w projekcie rozporządzenia poinformujemy niezwłocznie.

Zespół KS-APTEKA