Egzamin zawodowy Technik Farmaceutyczny czerwiec 2017 r.
with Brak komentarzy

W czerwcu odbył się egzamin zawodowy dla absolwentów kierunku Technik Farmaceutyczny. Egzamin ten jest przeprowadzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Składa się z części testowej i części praktycznej (sporządzenie leku recepturowego). Test obejmuje 40 pytań jednokrotnego wyboru, które mogą dotyczyć zagadnień … Read More

Egzamin zawodowy Technika Farmaceutycznego – jak korzystać z fragmentów Farmakopei Polskiej?
with Brak komentarzy

Egzamin zawodowy Technika Farmaceutycznego składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin praktyczny obejmuje wypełnienie protokołu na postawie odpowiednich obliczeń oraz praktyczne sporządzenie leku recepturowego. Podczas części praktycznej egzaminu na stanowisku egzaminacyjnym przygotowane są niezbędne meteriały, substancje, sprzęt i utensylia … Read More