Jak wycenić lek ze spirytusem i nalewką?

with Brak komentarzy

 

Czy wyceniając lek recepturowy zawierający etanol oraz nalewkę należy zsumować łączną ilość etanolu, czy potraktować osobno każdy ze składników? Izabela Obarska, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Jak należy poprawnie wyceniać recepty na leki recepturowe?

Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia przywołała przepis § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz.U. z 2012 r.poz. 1259).


Przepis stanowi, że ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa w postaci płynnych leków do stosowania zewnętrznego wynosi do 500 gramów. Jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów.


Izabela Obarska, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji ustosunkowała sie do tego przepisu:

– Przy wycenie leku recepturowego zawierającego jednocześnie nalewki (wykonane z użyciem etanolu) i etanol w postaci czystego spirytusu, należy wycenić osobno nalewki i osobno spirytus czysty. Dopuszczalna prawem jest wycena refundowanego leku recepturowego, w którego skład wchodzi 100 g czystego spirytusu 95% oraz 100 g nalewki. W przywołanym przepisie posłużono się nazwą „spirytus” mając na uwadze spirytus czysty, o którym mowa w Farmakopei Polskiej.

Gdyby celem prawodawcy było łączne traktowanie wszelkich surowców zawierających alkohol etylowy, to zapewne zamiast nazwy spirytus użyłby nazwy substancji chemicznej (alkohol etylowy, etanol). Doprecyzowałby, że w refundowanym leku recepturowym za odpłatnością jednego ryczałtu zawartość etanolu w każdej postaci nie może przekroczyć 100g – czytamy w odpowiedzi.

PEŁNA TREŚĆ PISMA

 

lek recepturowy